Miasto Kraków oraz ZIS Partnerami Memoriału Bajorka

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ ZAPAŚNICZY – MEMORIAŁ WŁADYSŁAWA BAJORKA
26 PAŹDZIERNIKA 2019

Jest nam niezmiernie miło poinformować o nawiązaniu współpracy z Miastem Kraków, które jest Gospodarzem tegorocznego Memoriału Władysława Bajorka. W jej ramach Partnerem Głównym imprezy został Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Jest to kontynuacja niezwykle owocnej współpracy, której początki miały miejsce już podczas ubiegłorocznych zawodów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie, które z pewnością przełoży się na jakość całego turnieju.