Podsumowanie młodzieżowe (23.04)
Podsumowanie młodzieżowe (20.04 – 21.04)
Passa rezerw zakończona na Praskiej