Tradycja

Bieżanowianka działając przez kilkadziesiąt lat zawsze polegała na swojej tradycji wychowania w sportowym duchu i właśnie ten sportowych duch jest krzewiony przez kolejne pokolenia ludzi działających na rzecz klubu.